Sånger vi minns

I detta konsertprogram tar vi er tillbaka till det svenska tjugo-, trettio- och fyrtiotalet. Här bjuder vi på melodier med egna arrangemang, av bland andra Kaj Gullmar, Jules Sylvain, Povel Ramel, Thore Ehrling och Hasse & Tage. Vårt program består av ett 20- tal melodier med refrängsångare, ackompanjerad av vårt musikkapell. Vår allvetande körledare Lasse berättar den tidens svenska kompositörer.