Vi är 18

SOPRAN Ewa Hildén, Anna Ploby,  Åsa Renman, Malin Bäckström ALT Vicki Benckert, Mickan Lüning, Helene Sjöö, Matilda Smedius TENOR Gustaf Lüning, Annica Smedius, Per Breitenstein  BAS Erling Lundkvist, Birger Edlund, Anders Ehlde, Andreas Lindell, Robert Stopp
ARRANGÖR&DIRIGENT Lars Karlsand
PIANO Ann-Marie Henning  BAS Agge Eriksson  TRUMMOR Hans Rolin
LJUD Magnus Ählström