Vi är 18

SOPRAN Ewa Hildén, Anna Ploby, Åsa Renman, Malin Bäckström, Mia Ståhl-Broborg, Maria Ehlde
ALT Vicki Benckert, Mickan Lüning, Helene Sjöö, Matilda Smedius, Kornelia Romot
TENOR Gustaf Lüning, Annica Smedius, Erling Lundkvist
BAS Birger Edlund, Anders Ehlde, Andreas Lindell, Robert Stopp
ARRANGÖR & DIRIGENT Lars Karlsand
PIANO Ann-Marie Henning  BAS Agge Eriksson
TRUMMOR Pelle Claesson, Anders Anner
LJUD Magnus Ählström