Vi är 18

SOPRAN Ewa Hildén, Anna Ploby,
Åsa Renman, Malin Bäckström, Mia Ståhl-Broborg
ALT Vicki Benckert, Mickan Lüning,
Helene Sjöö, Matilda Smedius
TENOR Gustaf Lüning, Annica Smedius,
Per Breitenstein, Lelle Svensson
BAS Erling Lundkvist, Birger Edlund, Anders Ehlde,
Andreas Lindell, Robert Stopp
ARRANGÖR&DIRIGENT Lars Karlsand
PIANO Ann-Marie Henning  BAS Agge Eriksson
TRUMMOR Hans Rolin
LJUD Magnus Ählström